C-Stylize


Camera:sony Lens:24-70 F2.8 SSM ISO:100 F:10 Shutte Speed:1/80

Camera:sony Lens:24-70 F2.8 ZA SSM ISO:100 F:6.3 Shutte Speed:1/500
ご近所にて
Camera:sony nex6 Lens:16-80 ISO:200 F:f8 Shutte Speed:1/1250